Search
Close this search box.

Đội ngũ giảng viên tại Bệnh viện Thống Nhất

Trung tâm Đạo Tạo – Chỉ Đạo Tuyến – Nghiên Cứu Khoa Học – Hợp tác tại Bệnh viện Thống Nhất quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm giảng dạy cũng như thực hành lâm sàng. Chúng tôi khao khát cung cấp một chương trình giảng dạy chuyên nghiệp và hấp dẫn, chuẩn bị cho học viên của chúng tôi kiến thức, kinh nghiệm va trải nghiệm, phục vụ cho việc hành nghề y của minh.