Search
Close this search box.

Giới thiệu về Phòng Chỉ Đạo Tuyến – Bệnh viện Thống Nhất

Chức năng nhiệm vụ

Công tác chỉ đạo tuyến theo quy định chung của Bộ Y tế

phong chi dao tuyen benh vien thong nhat
phong chi dao tuyen benh vien thong nhat 3
phong chi dao tuyen benh vien thong nhat 2

Chức năng nhiệm vụ

Công tác hỗ trợ các cơ sở tuyến dưới

  1. Khảo sát nhu cầu và xây dựng đề cương chuyển giao kỹ thuật cho cấp dưới theo quyết định 14/2013/QĐ-TTg;
  2. Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho cấp dưới theo quyết định 14/2013/QĐ-TTg;
  3. Phối hợp thực hiện tốt các đề án 1816 và bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế;
  4. Kiểm tra, giám sát và báo cáo về công tác hỗ trợ kỹ thuật cho cấp dưới;
  5. Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và thi đua khen thưởng về công tác hỗ trợ cấp dưới.

Định hướng phát triển

1

Nâng cao
năng lực nhân sự

Bộ máy nhân sự thuộc Phòng Chỉ đạo tuyến cần được củng cố, tăng cường và phát huy thế mạnh sẵn có. Các nhân viên cần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và phối hợp tốt với các cấp thuộc Đảng, chính quyền và ngành y tế địa phương.

2

Cải tiến
quy trình hoạt động

Phòng Chỉ đạo tuyến cần cải tiến quy trình hoạt động, giảm thiểu các thủ tục và nâng cao hiệu quả công tác. Các hoạt động cần được thực hiện một cách khoa học, minh bạch và chính xác.

3

Ứng dụng
công nghệ mới

Phòng Chỉ đạo tuyến từng bước ứng dụng phương pháp hội chẩn và điều trị từ xa (telemedicine) trong việc chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới. Công nghệ mới sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và tiết kiệm chi phí.

Thành tích đạt được

phòng chỉ đạo tuyến đã đạt nhiều thành tích như:

Tập thể lao động xuất sắc

Phòng chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Thống Nhất đã được Bộ Y Tế và Bệnh viện Thống Nhất khen thưởng Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền

Thành tích xuất sắc Trong Hoạt động

Phòng Chỉ đạo tuyến còn đạt nhiều bằng khen trong công tác bảo vệ CSSKCB và thực hiện Đề án 1816 tại các tỉnh.

Tổ chức cơ cấu nhân sự

phong chi dao tuyen benh vien thong nhat 7

ThS.BS.CKII Nguyễn Ngọc Long

Trưởng phòng

phong chi dao tuyen benh vien thong nhat 8

ThS.BS.CKII Nguyễn Ngọc Long

Trưởng phòng

phong chi dao tuyen benh vien thong nhat 9

ThS.BS.CKII Nguyễn Ngọc Long

Trưởng phòng

CON ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH CÔNG

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI