Search
Close this search box.

Nghiên cứu Quốc tế

Lam Nguyen, Toan Vo, Van Cuong Tran, Tam Hoang, Phuoc Vu Xuan, Kha To, Ha Doan, Anh Nguyen
Tạp chí: International Medical Case Reports Journal
DOI: 10.2147/imcrj.s301536
Bach Nguyen, Quynh Thi Huong Bui, Phuong Que Tran
Tạp chí: International Journal of Nephrology and Renovascular Disease
Tin Van Huynh1, 2, Lekha Rethi3, 4, Lekshmi Rethi4, Chih-Hwa Chen3, 5, 6, Yi-Jen Chen7, 8, Yu-Hsun Kao7, 9
Tạp chí: Cells
Bach Nguyen, Minh Cuong Duong, Huynh Ngoc Diem Tran, Kim Que Do, Kim Thai Thien Nguyen
Tạp chí: BMC Nephrology
Ho Nhu Nguyen1, 2, Cuong Van Nguyen3, Dung Thien Nguyen1, 4, Thanh Dinh Le5, Quynh Thi Huong Bui1, 5
Tạp chí: Journal of Pharmaceutical Health Services Research
Bich Anh Tran, Thao Thi Phuong Dao, Ho Dang Quy Dung, Ngoc Boi Van, Chanh Cong Ha, Nam Hoang Pham, Tu Cong Huyen Ton Nu Cam Nguyen, Tan-Cong Nguyen, Minh-Khoi Pham, Mai-Khiem Tran, Truong Minh Tran, Minh-Triet Tran
Tạp chí: American Journal of Otolaryngology
Xem thêm